කෝච්චිය


ස්ථානය : කළුතර බෝධිය

2 comments

  1. රවා Says:

    රුපයෙ සමමිතික බව රැකගන්න එතකොට තවත් ලස්සනයි. මාධවගෙ බ්ලොග් එකෙ සමහර වෙලාවට එගොල්ලන්ට කැම්පස් එකෙ උගන්නන ඦායරුපකරණය පාඩමෙ කොටස් එකතුකරනව බලන්න.

  2. දුකා Says:

    mekath harima lassanai . .. wenasma deyak . ..

Post a Comment