සුභ උදෑසනක්..!!!


තාත්තාගෙ කණ්ණාඩියට වැටුණ ඉර එළිය...

තෙත...

මල්ටිබැරල්


ස්ථානය : යුධහමුදා 60වන සංවත්සර ප්‍රදර්ෂණය

දිගුව..


බැහැගෙන යන ඉර එළිය කෙලින්ම පතිත වීම නිසායි මෙතරම් දීප්තිමත් ගතියක් ලැබිලා තියෙන්නෙ..

මේ මොකද්ද..???