තිත්ත උනත් කොච්චර ලස්සනද...

6 comments

 1. පරණ පිංතූර ටිකත් බැලුවා හරිම ලස්සනයි
  සුබ පැතුම් දිගටම කරගෙන යන්න

 2. Anonymous Says:

  කන්න හිතේනවා

 3. Anonymous Says:

  U have more beautifull collection than this Anjalee..
  "flower blossoms at Kelaniya university" is more beautifull and it reminds me some old memories (even Im not a UOK student)

  This picture is unique and hence I search the location that I saw this and found that this is the same person..

  Im one of ur picture fan... :)
  Good luck.. & happy blogging..

 4. Anjana Says:

  Hey Anju.

  Nice blog you have here. keep it up.


  Cheers,
  Anjana

 5. ලයිටින් නම් නියමෙටම මැච් වෙලා තියෙනව
  මාර ලස්සනයි ආ

 6. Anonymous Says:

  Beautiful, nicely captured, keep it up

Post a Comment