දිගුව..


බැහැගෙන යන ඉර එළිය කෙලින්ම පතිත වීම නිසායි මෙතරම් දීප්තිමත් ගතියක් ලැබිලා තියෙන්නෙ..

2 comments

  1. Anonymous Says:

    හරිම අලංකාරයි.
    ෆෝන් එකෙන් මේ වගේ එකක් ගන්න බලන්න ඕන

  2. දුකා Says:

    harima lassanai appa . . oyata hena kalaa kaamee ahak tiyenne

Post a Comment