වක්‍ර

6 comments

 1. Rawanputhra Says:

  ජීවන චක්‍රයේ රසමුසු තැන් මට මින් විදිය හැකියි. හරිම කලාත්මකයි. හරිම චමත්කාරජනකයි

 2. SACHIRA Says:

  You have an extremely good eye my friend. Why haven't you posted anything lately. Keep it up. All the best...

 3. Great shot friend!!! keep it up...!

 4. ඔබේ ඇස හරිම සුන්දර දසුන් දකින බව පෙනෙනවා...
  හරිම ලස්සන ඡායාරූප පෙලක් දුටුවා සුභ පතනවා මිත්‍රයා!

 5. ලස්සනයි

 6. Anonymous Says:

  කලාත්මක කාන්තා නිරුවත් පොටෝ නැද්ද

Post a Comment