හරිත ලෝකය


අම්මාගේ අසෝකා මල් පඳුරේ කොළ කාදමන හොරා අහු උනේ අදයි.ඒත් ඒකා මෙහෙමට ලස්සනට හිටී කියලා කවුද හිතුවේ..

1 Responses to හරිත ලෝකය

  1. Upeka Says:

    eka lassany nennam

Post a Comment