ආදරය


මේ Euphorbia කියන මල් වර්ගයක්.හොයගත්තෙ අපේ අම්මගෙ මල් වත්තෙන්.පසුබිමේ තද එලියක් තිබ්බ නිසා කලබලකාරී ගතිය අඩු කරන්න කළු-සුදු පැත්තට හරවන්න උණා.bokeh (ආලෝක ලප) ගතිය ඇවිත් තියෙන්නෙ නොසිතූ විදියටයි.මොකද මේක ගත්තෙ ඒ පහසුකම නැති කැමරාවකින්..

2 comments

  1. ඔයා ඡායාරූපකරණය කරනවද? අපි නමට කියල විෂයක් කලා, හැබැයි ඒ පොඩ්ඩෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්ත.

  2. Anjalee Says:

    විෂයක් විදියට හදාරන්නේ නම් නැහැ.ස්වයං අධ්‍යයනය තමයි.

Post a Comment